Rádce

Jak zvládnout všechny požadavky pro krásný trávník snadno a rychle

Trávník je životní prostor, který začíná přímo před domovními dveřmi. Miliony stébel trávy tvoří dohromady jeden zelený organismus, který kladně působí na své okolí. Čistí a zvlhčuje vzduch, vyrábí kyslík, reguluje teplotu, zpevňuje půdu a tlumí hluk. A kdy jindy založit nový trávník nebo obnovit starý, než nyní na začátku zahrádkářské sezóny. Vzhůru do toho!

Živá trávníková plocha přináší potěšení po mnoho let. Správnou přípravou položíte základy pro veškerý její růst v budoucnu. Vytvořte si svůj trávník zcela podle svých plánů, odpovídající vašemu pozemku, půdě a vašim cílům. Udělejte si z kousku půdy další obytný prostor.

Výběr typu trávníku

Trávník je směs různých druhů trav, jejichž vlastnosti se dají podle libosti navzájem kombinovat. Pro jaký typ se rozhodnete, to je závislé na vašich požadavcích na trávník a na okolním prostředí. Promyslete si, pro koho a k jakým účelům je trávník určen, jak intenzivně se bude využívat, jak odolný musí být vůči vlivům prostředí a jak náročná má být péče o něj. První orientaci vám poskytne rozdělení na čtyři základní typy. Pro výběr správné travní směsi se obraťte na dobře zásobený specializovaný obchod.

Okrasný trávník

Okrasný trávník působí díky svému jemnému, hustému vzrůstu a syté zeleni zvlášť dekorativně. Nesnáší větší zatěžování. Proto se nehodí pro časté chození nebo na hraní. Musí se dvakrát týdně sekat, intenzivně hnojit a zavlažovat přesnými dávkami vody. Okrasný trávník je vhodný pro všechna stanoviště a pro každou půdu v zahradě.

Krajinný trávník

Krajinný trávník je charakteristický nejednotností odstínů zelené barvy. Snese malé nebo středně vysoké zatížení a hodí se pro veřejné a soukromé plochy. Jeho nároky na živiny a ošetřování jsou nízké až střední. Je odolný vůči suchu. Speciální druhy prospívají i na extrémních stanovištích nebo na stinných místech.

Zátěžový nebo sportovní trávník

Zátěžový nebo sportovní trávník je velmi robustní a odolný vůči zatěžování a povětrnostním vlivům. Použité trávy jsou odolné vůči sešlapu a mají vysokou regenerační schopnost. Proto je ideální na hraní, sportovní aktivity nebo jako rekreační loučka. Nároky na jeho ošetřování jsou střední až velmi vysoké.

Užitkový trávník

Užitkový trávník je robustní univerzální trávník, který se hodí pro téměř všechny volné plochy okolo domu. Snese střední zatížení a je ideální pro pravidelné soukromé využívání. Díky svému spíše pomalému růstu jsou nároky na sečení nízké. Tento trávník roste všude s výjimkou zastíněných míst. Miluje slunce a dobře překoná suchá období.

Příprava půdy

Nový trávník se ujímá nejlépe na jaře a také v pozdním létě/na začátku podzimu. Ideální je kombinace teploty půdy minimálně 10 °C a dostatek vláhy a slunce.

1) Kypření půdy

Prokypřete půdu na hloubku radlic rotačním kypřičem nebo půdní frézou. Odstraňte plevel, kořeny, kameny a cizí předměty.

2) Zlepšení půdy

V případě potřeby přidejte pro nakypření písek a rašelinu nebo kompost. Vápněte při hodnotě pH nižší než 5,5. Urovnejte půdu stejnoměrně hráběmi.

3) Slehnutí

Nechejte půdu několik dnů v klidu, aby mohla slehnout. Podpořte tento krok při suchém počasí lehkým válcem. Slehnutí zabraňuje pozdějším nerovnostem.

4) Vyrovnání

Vyrovnejte poslední nerovná místa hráběmi. Půda musí být prokypřená, aby mohly klíčky travin optimálně růst.

Výsev travní směsi

Kromě správných klimatických podmínek potřebuje mladý trávník v prvních týdnech především uvážlivou a pravidelnou péči. Tato práce se vyplatí již při jednotném klíčení a později se projeví i v kvalitě trávníku. Rychlá cesta k hotovému trávníku je pokládka travního koberce.

1) Výsev

Výsev travní směsi a první hnojení se provádí pomocí mechanizace nebo ručně. Doporučujeme množství asi 15 až 20 g/m². Při přesetí se mohou rostlinky trávy navzájem omezovat v růstu.

2) Zapracování

Zapravte osivo do půdy pomocí hrábí nebo povrch utužte válcem, maximálně do hloubky 1 cm. Tak neodfoukne semena vítr a voda lépe pronikne k semenům.

3) Zavlažování

Udržujte povrch první tři nebo čtyři týdny trvale vlhký. Vyschnutí znemožňuje klíčení. Citlivé semenáčky zavlažujte opatrně. Na trávník pokud možno nevstupujte.

4) Sečení

První týdny trávník nesekejte. Poprvé jej posečte od výšky cca 10 cm. Zkracujte jej raději mírně a o to častěji.

5) Travní koberec

Travní koberec je alternativa, která oproti výsevu šetří čas. Ušetříte si asi jeden rok práce strávené péčí o jeho vývoj. Dobrý kobercový trávník je navíc bez plevelů, avšak oproti vysetému trávníku je třeba počítat s výrazně vyššími náklady.

6) Položení travního koberce

Travní koberec zakupte pokud možno u místního pěstitele. Měl by být zelený, svěží a vypadat zdravě. Dá se pokládat téměř celoročně. Připravte půdu, utužte pásy trávníku válcem a v prvních týdnech trávník bohatě zavlažujte.

Tak, trávník bychom měli. Teď už přichází na řadu pravidelná péče zahrnující sečení, kompostování, mulčování, vertikutaci, hnojení, odplevelování a spousta dalších prací, které zdravý a hustý trávník vyžaduje. A to tom zase někdy příště!

Sdílet článek na Facebooku