Rádce

Pracujete v lese? Neriskujte a pozor na únavu!

Práce v lese má v sobě kus neuvěřitelného kouzla. Vůni dřeva, pobíhající zvířata, prozpěvující ptáky, slunce prostupující mezi větvemi, odstup od uspěchaných měst. Ale i velký fyzický výkon, který musíte den co den vydat.

Při pohledu do statistik však jdou romantické představy trochu stranou – lesnické profese patří mezi ty nejnebezpečnější vůbec. Každý rok evidují Lesy České republiky desítky úrazů. Menších, větších, i těch s fatálními následky.

I proto Lesy ČR, ve spolupráci se společností STIHL, spustily v minulém roce projekt evropských certifikátů ECC pro práci s motorovou pilou, v rámci kterého proškolují „lesáky“ v oblasti bezpečnosti práce a správných technik při kácení stromů.

Jak rizika minimalizovat a jak mezinárodní školení probíhá – na to odpovídali odborníci ze společnosti Lesy ČR: Josef Svoboda, který má na starosti průběh mezinárodních zkoušek, a Jiří Smetana, jenž zodpovídá za standardy bezpečnosti práce u tohoto státního podniku.

Začněme obecnou otázkou: na co si dát při práci v lese největší pozor?

Na únavu a zbytečný risk. Člověk by měl také umět předvídat. Osobní ochranné pracovní prostředky poskytují pracovníkovi nejen komfort, ale hlavně ho ochrání v případech, kdy něco zanedbá a mohlo by dojít k fatálním následkům. Tomu chceme vyšším stupněm proškolení jednoznačně zabránit. Život a zdraví je vždy na prvním místě.

Které úrazy jsou nejčastější?

Zaměstnanci Lesů ČR vykonávají převážně pochůzkovou činnost a od ní jsou odvislé i nejčastější pracovní úrazy, jako například výron kotníku nebo kolene. Co se týká práce s pilou, jde o jednotlivé úrazy a nelze je statisticky vyčíslit. Jedná se o drobné řezné úrazy, ale i o vážné smrtelné úrazy. Podotýkám, že Lesy ČR striktně dbají na dodržování a používání předepsaných ochranných pomůcek u všech zaměstnanců a vyžadují je i od smluvních partnerů, kteří pracují na spravovaném majetku.

Jak by měl být člověk pracující v lese vyškolen?

Každý zaměstnanec musí být podle zákona číslo 262/2006 Sb. pro danou činnost vyškolen včetně obecně platných předpisů. Každý zaměstnavatel si stanovuje okruh a četnost školení. U Lesů ČR jsme stanovili navíc například proškolení zaměstnanců pracujících s motorovou pilou jako samostatné nadstavbové školení ve dvouletých periodách. Zároveň vyžadujeme kontroly pil v autorizovaných servisech, což přesahuje běžný standard. Máme vlastní lektory, kteří školí problematiku práce s motorovou pilou a křovinořezem. A nakonec, pro náš podnik může práci s motorovou pilou vykonávat pouze zaměstnanec, který doloží, že absolvoval kurz obsluhy u akreditované společnosti, kterou udělil jeden z následujících subjektů: MPSV, MŠMT, MZe.

Práce s motorovou pilou je základ, ale znalostí musí být mnohem víc.

Na co kladete největší důraz?

Pravidelná školení, která realizujeme, se skládají z teoretické části a z ověření dovedností. Důraz klademe na bezpečnost práce, kvalitu a ergonomii. Další dovednost, na kterou se chceme více zaměřit, je simulace zpracování kalamitních situací, jako jsou napružené stromy po zlomech a vývratech. Lesy ČR disponují simulátorem napnutí kmenů, který je jediný svého druhu v ČR. Vidíme zde potenciál toto nabídnout i hasičům, kteří na tomto simulátoru mohou trénovat situace, s nimiž se setkávají při zprůjezdnění komunikací po vichřicích.

 V čem se liší mezinárodní školení od standardního?

Standardně školíme pravidelně veškeré naše zaměstnance, kteří s motorovou pilou pracují. V případě mezinárodních zkoušek musí každý uchazeč absolvovat školení na ČLA Trutnov. Školení jsou až čtyřdenní a probíhají v kategoriích náročnosti 1–4. Tato školení jsou časově a technicky velmi náročná. Mezinárodní zkoušky pro práci s motorovou pilou teprve začínáme, takže čas ukáže, jak velký zájem o tato školení bude. Zatím evidujeme desítky zájemců. V podniku počítáme s větším zájmem.

Jak probíhá spolupráce se značkou STIHL?

Se značkou STIHL Lesy ČR spolupracují na mezinárodních evropských zkouškách pro práci s motorovou pilou, takzvaných ECC. STIHL zdarma zapůjčil podniku pily včetně kompletního příslušenství (náhradní řetězy, klíny, lopatky, průměrky, pásma, tankovací kanystry apod.) ke školení i zkouškám. Cílem je poskytnout uchazečům nejmodernější a spolehlivou techniku. Zároveň tak mají všichni uchazeči při zkoušce stejné podmínky a zkouška je pak objektivní. Spolupráce se STIHLem je vynikající a máme zájem v ní pokračovat.

Sdílet článek na Facebooku