Svět kolem nás

Aku stroje STIHL pečují o památku UNESCO v Kroměříži

Volně přístupná Podzámecká zahrada v Kroměříži patří společně se zámkem a Květnou zahradou na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO už od roku 1998. Jedna z nejznámějších památek tohoto typu v Česku ale samozřejmě potřebuje spoustu péče. O 54 hektarů velký park se společně s dvanáctičlenným týmem stará i dvacítka strojů STIHL. Co taková péče v průběhu roku obnáší?

„Podzámecká zahrada v Kroměříži je přírodně krajinářský park vytvořený podle anglického vzoru. V bezprostřední blízkosti zámku ale najdeme i zcela odlišnou část parku, a to Giardino Secreto, což je terasovitá část zahrady s ornamentálními záhony, vodním prvkem a vysokými živými stěnami, které tuto zahradu ohraničují. Dříve tato část sloužila jako soukromá zahrada arcibiskupa. Díky rozdílnému charakteru a pestrosti prvků vyžadují jednotlivé části Podzámecké zahrady i jiný typ péče,“ říká na úvod hlavní zahradnice Lenka Krůpová, která už tři roky vede celý tým a má na starost i zámecké vodoteče, tři rybníky a volně chovaná zvířata, jako jsou pávi, kachny nebo bažanti.

Stroje značky STIHL pomáhají s údržbou Podzámecké zahrady dlouhodobě. Aku program však v roce 2020 péči o ni pozvedl na novou úroveň. „Aku program STIHL nám značně zjednodušuje a zefektivňuje práci, usnadňuje i plánování činností celého týmu a šetří lidské síly. S nářadím se skvěle manipuluje, je lehčí na přenosy a převozy. Navíc aku nůžky a pily jdou skvěle do rukou i zahradnicím, protože jsou snazší na ovládání, mají nižší hmotnost, kolegyně se jich nebojí a běžně je na drobnější činnosti používají,“ vyzdvihuje hlavní výhody Krůpová. Využívat při práci aku stroje pro její tým neznamená jen ulehčení lidské práce, ale chce tak snížit i ekologický dopad na samotnou zahradu. „Pečujeme o památku, kterou chceme chránit před zplodinami z motorů,“ zdůrazňuje.

Zahradníci a zahradnice v kroměřížské Podzámecké zahradě nejčastěji pracují s aku pilou MSA 161 T.

Rok v Podzámecké zahradě

Stejně jako se v průběhu roku různě zbarvují záhony, střídají se i úkoly, s jejichž pomocí je třeba je udržovat. V zimních měsících probíhá údržba a úklid parku, prořezávka a kácení rizikových stromů, a to z důvodu provozní bezpečnosti. „Na hrubou práci používáme motorové stroje, ale na odřezávání větví nebo drobné ořezy a probírky se nám osvědčila aku pila MSA 161 T, kterou využíváme i ke zmlazování keřů. S odstraňováním výmladků u stromů nám zase pomáhají zahradnické nůžky ASA 65 se zádovým akumulátorem, se kterým se zahradnice dostanou všude, kam potřebují,“ vyjmenovává. K čištění cest po zimě a úklidu posledního listí se zase hodí foukače. Pak už následuje příprava záhonů na výsadbu letniček a likvidace dvouletých rostlin. To je i čas pro tvarování krušpánků (buxusů), které lemují záhony s květinami, a jejich ochranu před škůdci pomocí postřikovačů.

Péče o Podzámeckou zahradu zahrnuje i mravenčí práci při vytváření ornamentálních záhonů.

S létem nastává čas údržby travnatých ploch, které mají v Kroměříži rozdělené podle intenzity sečení na tři skupiny. „Plochy v bezprostředním okolí zámku a ornamentálních záhonů vyžadují největší pozornost. Tady sekáme trávu každý týden pomocí aku sekačky RMA 448 VC a o detaily a dočištění se stará aku vyžínač, aby mohli návštěvníci vždy o víkendu obdivovat dokonale upravené záhony. Parkové trávníky v zahradě sekáme zhruba jednou za 14 dní sekačkami nebo mulčovači a zbývající plochy, které obhospodařujeme traktorem a křovinořezem, asi dvakrát za sezonu. Je to jako v každé zahradě, vše závisí na počasí a na preferencích,“ říká s nadhledem Krůpová a nezapomíná dodat, že k létu patří ještě vydatné zavlažování a stříhání habrových stěn pomocí aku plotostřihů. Na podzim nastává opět doba úklidu listí a čištění cest pomocí foukačů a rosičů, které tady využívají v tomto období bez náplně nádrže postřikem, tedy pouze k foukání.

Výsadba stromů jako zážitek

Dvakrát za rok se do Podzámecké zahrady vysazují nové stromy. I při této činnosti pomáhá aku pila, protože je třeba zkrátit kotvící kůly, odstranit staré kořeny z výsadbové jámy nebo dočistit její okolí. „V zahradě máme více než 200 druhů vzácných stromů z různých částí Evropy, Ameriky i Asie. Při výběru dřevin, které nově vysazujeme, se řídíme plánem zahrady z roku 1883, kterého se držíme,“ přibližuje Krůpová. Zahrada je v plánu rozdělena na jednotlivé části, k nimž se dochovaly seznamy keřů a stromů, které byly na konci 19. století v každé z nich vysázeny. „Podle toho, kde nám kácením vznikne místo a jaké aktuální podmínky na něm panují, připravujeme výsadbový plán, který si musíme schválit s památkáři. Všechny výsadby nám každoročně pokryjí dárci. Je to oblíbená aktivita, protože sami dárci stromy sázejí a my jim k tomu dáváme i odborný výklad. Na kotvící kůly se dávají cedulky s osobním vzkazem člověka, který konkrétní strom naší zahradě věnoval. Tímto způsobem vysazujeme dvacet nových stromů na jaře a dvacet zase na podzim,“ vysvětluje a doplňuje, že nejčastěji se jedná o lípy, javory a habry, které mají v Kroměříži nejraději. Tato dřevina netrpí na škůdce, a proto ji v Podzámecké zahradě najdeme hned ve třech podobách, a to ve stěnách, jako živý plot i samostatně rostoucí stromy.

Romantická zákoutí kroměřížské Podzámecké zahrady vytvářejí i vodní plochy lemované letitými stromy.

Co naopak Lenku Krůpovou trápí, je nevhodné chování některých návštěvníků. Někteří lidé se v zahradě chovají velmi bezohledně, nechávají po sobě odpadky nebo dokonce trhají květiny a keře. „Lidé chodí do míst, kam nemají, jezdí po parku na koloběžkách nebo kolech, vodí sem svá zvířata, a to i přes výslovný zákaz. Chceme zachovat zahradu volně přístupnou, ale těchto negativních jevů přibývá. Přitom místní obyvatelé vnímají Podzámeckou zahradu jako městský park a slouží všem i jako spojnice mezi zámkem, náměstím a dalšími částmi města,“ podivuje se hlavní zahradnice.

Sdílet článek na Facebooku