Rádce

Co je systém M-Tronic?

Pokud jste v posledních několika letech uvažovali o koupi nové motorové pily nebo křovinořezu, určitě jste se setkali s termínem M-Tronic. Zjednodušeně by se dalo říci, že se jedná o elektronicky řízený karburátor. Zvládá toho ale mnohem více, proto se na něj pojďme podívat podrobněji.

Srdcem zařízení STIHL M-Tronic je řídicí jednotka, která je zabudována do modulu zapalování a tvoří s ním nedělitelnou součást. Díky důmyslné stavbě ale není větší než zapalovací modul u ostatních strojů. Rozdíl je však v tom, že řídicí jednotka sbírá informace o otáčkách motoru a vyhodnocuje jejich odchylky od naprogramovaného optimálního stavu pro dosahování maximálního krouticího momentu motoru. Na základě zjištěných informací pak ovlivňuje okamžik zážehu, intenzitu a dobu hoření jiskry na svíčce a předává elektromagnetickému ventilu v karburátoru impulzy pro potřebné dávkování paliva. Zároveň je schopna zaznamenávat do své integrované paměti poslední provozní stav motoru, odchylky od nastavených hodnot, teploty řídicí jednotky, počet provozních hodin motoru nebo počet úspěšných startů, předcházející připojení diagnostického systému.

Reakční časy v milisekundách

Již zmíněný elektromagnetický ventil dostává od řídicí jednotky impulzy, jejichž prostřednictvím dávkuje do karburátoru potřebné množství paliva v celém rozsahu otáček motoru. Reakční časy na povely z řídicí jednotky se přitom počítají v milisekundách, proto elektromagnetický ventil dokáže během jedné sekundy až 30× ovlivnit dávku paliva potřebnou pro chod motoru.

Pomůže rozběhnout studený motor

Díky mikrospínači umístěnému pod páčkou sytičové klapky je možné dát řídicí jednotce informaci o stavu motoru. Při rozběhu studeného motoru tak řídicí jednotka sama přidá více paliva.

Elektronická diagnóza

Jednotlivé elektronické prvky mezi sebou komunikují kabelovými svazky ukončenými diagnostickou zdířkou. Díky tomu je možné provádět rychlou kontrolu všech použitých elektronických prvků, provádět kalibraci řídicí jednotky a zobrazovat data uložená v paměti řídicí jednotky.

Zajišťuje nejvyšší možný výkon

V praxi systém STIHL M-Tronic řídí a ovlivňuje chod motoru tak, aby ve všech provozních podmínkách motor neustále dosahoval maximálního krouticího momentu s co nejmenší spotřebou paliva. Výsledkem je vyrovnaný chod v celém spektru otáček motoru s minimálními emisemi škodlivých látek ve výfukových plynech. Řídicí jednotka reaguje na výraznější změnu nadmořské výšky, případně na velké změny vlhkosti vzduchu úpravou směšovacího poměru paliva se vzduchem. Podobně reaguje i na kvalitu paliva, ale jen v případě jeho výhřevnosti. U současných benzínů umožní dosažení maximálního výkonu motoru až do obsahu 25 % přimíchaného množství biolihu.

Sdílet článek na Facebooku